bilarmed@bilarmed.com | +90 (216) 456 66 99 | +90 (216) 456 71 79

Orta Kulak Efüzyonu

Orta Kulakta Sıvı Toplanması (Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı / Orta Kulak Efüzyonu)

Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı nedir?

Efüzyonlu orta kulak iltihabı (OKİ - aynı zamanda salgılı orta kulak iltihabı ve yapışkan kulak olarak da adlandırılır) yapışkan bir sıvının, yani efüzyonun, inatçı bir şekilde orta kulakta toplanması ve iltihaplanmasıdır.

 • OKİ bir akut orta kulak iltihabı vakasını takip eden haftalar içerisinde ortaya çıkabilir ancak genellikle sebep bilinmemektedir.
 • OKİ genellikle her iki kulakta meydana gelir ve ağrılı olmaması ve kulak enfeksiyonu belirtileri göstermemesi nedeni ile teşhis edilmesi zor olabilir.
 • Kulak zarı arkasında sarı bir sıvıdan, (yapışkan kulak isminin verilmesinin nedeni olan) yapışkana benzer bir maddeye kadar değişebilen farklı sıvılar bulunabilir. Daha koyu sıvılar genellikle orta kulaktaki mukus zarın daha fazla iltihaplanmasına işaret etmektedir.

Efüzyonlu Orta Kulak İltihabının Fark Edilmesi

Genellikle belirgin belirtilere sahip olmaması ve çocuğun hasta gibi görünmemesi nedeniyle OKİ'nin teşhisi, bir akut orta kulak iltihabının teşhisinden daha zor olabilir.

 • Bir çocuğun fark edebileceği en yaygın belirti, kulakta doluluk hissidir.
 • Orta seviye işitme kaybı yaygındır ancak belirgin olmayabilir. Bunun yerine çocuk yumuşak seslere yanıt vermeyebilir veya okulda dikkatsiz görünebilir.

Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı nasıl teşhis edilir?

Genellikle çocuğunuzda efüzyonlu orta kulak iltihabı bulunduğuna dair belirgin belirtiler olmaması nedeniyle, doktorunuz teşhis amacıyla bir veya daha fazla teste başvurabilir.

 • Fiziksel bir muayene kulak zarı arkasındaki sıvıyı ve kulak zarının zayıf şekilde hareket ettiğini ortaya çıkarabilir. Kulak zarı temiz görünecek, kızarıklık belirtileri görülmeyecektir ancak normal bir kulak zarındaki gibi havaya tepki vererek hareket etmeyecektir.
 • Bir timpanometri testi genellikle yüksek oranda hasar görmüş olan kulak zarı hareketliliğini ölçer.
 • İşitme testi genellikle belli bir derece işitme kaybı gösterir.

Efüzyonlu Orta Kulak İltihabına ne sebep olur?

OKİ bir akut orta kulak iltihabı vakasını takip eden haftalar içerisinde ortaya çıkabilir ancak genellikle sebep bilinmemektedir. Genellikle, orta kulakta negatif basınca ve küçük kan damarlarından veya kılcal damarlardan orta kulağa sıvı akışına neden olan, anormal durumdaki veya uygun şekilde işlev gösteremeyen bir Östaki Borusu (Östaki Borusu Disfonksiyonu veya ÖBD) ile ilişkilendirilir.

 • Östaki Borusu ile ilişkili sorunlar viral enfeksiyonlardan, pasif içicilikten, sakatlanmadan veya (damak yarığı gibi) doğum kusurlarından kaynaklanabilir.
 • Kronik orta kulak iltihabı bulunan çocukların kulaklarındaki sıvı genellikle bakteri enfeksiyonu göstermez. Ancak bazı vakalarda sıvı, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya diğer bakteriler gibi organizmalar içerebilir.

Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı nasıl tedavi edilir?

Çoğu doktor, bir ila üç yaş arasındaki çocuklar için ılımlı bir yaklaşım veya bekle ve gör yaklaşımını tercih ederek, enfeksiyonun ısrarcı olduğu, çocukta ağrı bulunduğu veya işitme kaybına ilişkin işaretlerin görüldüğü durumlarda antibiyotik kullanırlar.

 • Çoğu orta kulak iltihabı vakası herhangi bir tedavi olmaksızın üç ay içerisinde iyileşir.
 • Eğer çocuğunuzda OKİ antibiyotik kullanılmasına rağmen tekrarlıyor ise, doktorunuz, durum ortadan kalktıktan sonra dahi uzun süreli ve düşük dozlu antibiyotik tedavisine karar verebilir.
 • OKİ antibiyotik tedavisine rağmen üç aydan daha uzun süre devam eder ise, doktorunuz bir işitme testi önerebilir.
 • Eğer OKİ, işitme testleri normal çıkmasına rağmen, dört ila altı aydan daha uzun süre devam eder ise, doktorunuz, kulak zarının boşaltılması ve sürekli boşaltım amacıyla kulak tüpü takılması için cerrahi müdahale önerebilir.

EarPopper cihazı, Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı için en son tedavi olup, cihazın bu hastalığı tedavi ettiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Sorunun kökeninde Östaki Borusu Disfonksiyonu (ÖBD) yatmaktadır. EarPopper, herhangi bir ilaç tedavisi veya miringotomi ameliyatı olmaksızın Östaki Borusunu açar. EarPopper, Östaki Borusunu doğal bir şekilde hava ile açar.

Hava burundan iletilerek, kişi yutkunduğunda Östaki Borusuna doğru yönlendirilir. Tüm tedavi ancak birkaç saniye sürer  ve yalnızca cihaz hava üflediğinde yutkunursanız gerçekleşir.

Bu tedavi, kulak-burun-boğaz uzmanları tarafından Politzer Manevrası olarak bilinir ve daha yaygın şekilde, Transnazal Östaki Borusu Havalandırma olarak adlandırılır. Ünlü Otolojist Adam Politzer tarafından ilk kez 1860'da bulunmuştur. Politzer, Östaki Borusunun uygun miktarda hava basıncı ve hava akışı ile güvenli ve etkin bir şekilde açılabileceğini keşfetmiştir.

EarPopper, ÖBD ve/veya Efüzyonlu Orta Kulak İltihabından şikayetçi herkes tarafından kullanılabilecek modifiye edilmiş bir Politzer Cihazı olup, halen bekleme sürecinde rahatlama sağlamak için bir ön tedavi olarak kullanılmaktadır ve EarPopper'ın antibiyotik ve kulak borusu ameliyatı gereksinimini ortadan kaldırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.