bilarmed@bilarmed.com | +90 (216) 456 66 99 | +90 (216) 456 71 79

Önerilen Tedavi Talimatları

Orta Kulaktaki Sıvı (Efüzyonlu/Orta Kulak Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı)
Klinik çalışmaya göre tedavi, 7 ila 11 hafta boyunca, bir kez sabah ve bir kez akşam olmak üzere günde iki kez yapılmalıdır. Çalışma grubunda, 7 hafta tedaviden sonra hastaların %74'ünde, 11 hafta tedaviden sonra ise hastaların %85'inde işitme normal seviyeye dönmüştür1 . Uzun süreli kullanımda herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

Bir uygulama toplam dört yutkunmadan oluşmaktadır. Earpopper her bir burun deliğinde bir kere kullanılmalı, 5 dakika beklendikten sonra işlem her bir burun deliğinde, toplam 4 yutkunma olacak şekilde tekrarlanmalıdır.

Tedavinin yalnızca cihaz çalışır durumdayken yutkunma sırasında meydana geldiğini unutmayınız.

Önemli ipucu: Uyumun sorun olabileceği küçük çocuklarda, adım adım bir yaklaşım önerilmektedir:

1. EarPopper burunluğunu burun deliğinin altında tutarak güç tuşuna basınız ve hastanın, burnuna hava girmesi hissine alışmasını sağlayınız.
2. EarPopper burunluğunu burun deliğine dayayarak diğer burun deliğini kapatınız.
3. Hastanın ağzı kapalı şekilde yutkunmasını desteklemek için, hastaya, ağzında tutmak üzere bir yudum su veriniz, 2. adımı tekrarlayınız ve hastadan suyu yutmasını isteyiniz.

Önerilen Tedavi Ayarları

EarPopper kulak enfeksiyonuna neden olmaz. Ancak, tedavi sırasında hastada akut orta kulak iltihabı veya üst solunum yolları enfeksiyonu gibi diğer akut enfeksiyonlar ortaya çıkarsa, EarPopper tedavisi geçici olarak kesilebilir. Tedaviye daha sonra enfeksiyonun geçmesi ile devam edilebilir.

Östaki Borusu Disfonksiyonu ve Aerotitis/Barotitis Tedavisi
Yapılan bir klinik çalışma, orta kulaktaki negatif basıncın EarPopper Kullanımı ile giderilebileceğini göstermiştir2 . Hastalar gerekli olduğu şekilde EarPopper'ı kullanabilirler. Rahatlama genelde ilk tedaviden sonra meydana gelir.

Östaki Borusu Disfonskiyonu, havalandırma eksikliği nedeniyle orta kulakta negatif basınç meydana getirebilir ve bu Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı ile Aerotitis/Barotitis'e neden olabilir.

Aerotitis/Barotitis, hızlı rakım değişiklikleri (uçak, dalma, dağ tırmanışı vb.) sebebiyle oluşan negatif orta kulak basıncının bir sonucudur.

Önerilen Tedavi Ayarları
Çocuklar ve yetişkinler için düşük ayarı (I) kullanınız. Negatif basınç giderilemezse, yüksek ayarı kullanınız (II). Eğer hasta (II) numaralı ayarın kullanılması sırasında rahatsızlık hissediyor ise, (I) numaralı ayarı kullanınız.

[1] Non-Surgical Home Treatment of Middle-Ear Effusion and Associated Hearing Loss in Children. Part I: Clinical Trials ENT JOURNAL Sept 2005. (Part II: Clinical Trials - Follow Up ENT Journal Oct 2005)
[2] Efficacy of a Modified Politzer Apparatus in Management of Eustachian Tube Dysfunction in Adults American Academy of Audiology Journal 10: 496-501 (1999)