bilarmed@bilarmed.com | +90 (216) 456 66 99 | +90 (216) 456 71 79

Diğer Kulak Problemleri

Östaki Borusu Disfonksiyonu nedir?

Östaki borusu, (kulak zarı arkasındaki) orta kulak ile burnun arka kısmını ve boğazın üst kısmını birbirine bağlayan küçük bir kanaldır. Amacı, orta kulaktaki basıncı dış çevre ile dengelemektir.

Östaki borusu disfonksiyonu (ÖBD), borunun yutkunma veya esneme sırasında açılamaması durumunda oluşur, bu da orta kulağın iç ve dışındaki hava basıncında fark oluşması ile sonuçlanır. Kulakta rahatsızlığa ve işitme sorunlarına neden olarak, genellikle kulak zarı arkasında sıvı toplanması ile sonuçlanır.

Sebepler

Eğer ortamdaki basınç, orta kulak basıncında herhangi bir değişiklik olmadan değişir ise, kulakta blokaj hissi oluşabilir ve kulak zarı normal şekilde titreyemez. Bu işitme sorunlarına ve kulakta rahatsızlığa neden olabilir. Bu aynı zamanda orta kulakta bir vakum etkisi yaratarak, çevreleyen dokudan sıvı çekilmesine, bu sıvının ise kulak zarı arkasında toplanmasına neden olur, böylece kulak zarının normal şekilde titreme kabiliyeti daha da azalır. Bu, Orta Kulak Efüzyonu adı verilen bir duruma sebebiyet verebilir (Aynı zamanda Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı, Salgılı Orta Kulak İltihabı veya Yapışkan Kulak olarak da adlandırılır).

Bu genellikle, uçak ile seyahat etmek, dik bir alanda araç kullanmak, hızlı hareket eden bir asansöre binmek veya aletli dalış gibi durumlardan kaynaklanan rakım değişikliklerine maruz kaldığınızda meydana gelir. Belirtiler genellikle yutkunarak, esneyerek veya çiğneyerek ortadan kalkar. ÖBD, borunun bloke olduğu ve şiştiği, böylece hava ve sıvıların orta kulakta kaldığı durumlarda ortaya çıkar. Bu, semptomların birkaç saatten daha uzun süre devam etmesine ve bazen kulak hasarına neden olabilir.

ÖBD genellikle alerji, soğuk algınlığı veya diğer bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile bazı durumlarda kulak veya sinüs enfeksiyonundan kaynaklanan nazal tıkanıklık nedeniyle meydana gelir. Bazı kişilerde, Östaki borusunun dar olması nedeniyle ÖBD ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda Östaki borusu, ufak çocuklarda lenf bezi dokusu, yetişkinlerde ise tümörler nedeniyle mekanik olarak bloke olabilir.

Risk Faktörleri

Risk faktörü, bir hastalık veya durumun sizde meydana gelme şansını arttıran hususlardır.

Aşağıdaki durumlar ÖBD oluşma riskini arttırır:

 • Geniş ve hızlı rakım değişiklikleri içeren, uçakla seyahat veya aletli dalış gibi etkinlikler
 • Alerji, soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Kulak veya sinüs enfeksiyonu
 • Dar Östaki borusu
 • Az gelişmiş ÖB'ye sahip yetişkinler
 • Nazofarenks'te engelleyici tümörlerin bulunması
 • Büyük lenf bezlerine sahip çocuklar
 • Östaki borularının yetişkinlerden daha küçük olması nedeniyle, çocuklarda ÖBD oluşma riski daha fazladır.

Belirtiler

ÖBD belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Kulakta doluluk veya tıkanma hissi
 • Kulakta rahatsızlık veya ağrı
 • İşitme kaybı
 • Kulakta çınlama (tinnitus)
 • Baş dönmesi
 • Belirtilerin yutkunma, esneme veya çiğneme ile giderilememesi
 • Tıkanmanın enfeksiyon ile sonuçlanması durumunda ağrı

Teşhis

Doktorunuz belirtiler ve tıbbi geçmişiniz hakkında sorular soracak ve fiziksel bir muayene yapacaktır. Kulağınızın içine bakılması için otoskop adı verilen ışıklı bir cihaz kullanılacaktır. Doktorunuz, kulak zarınızı, içe veya dışa doğru hafif bir şişkinliğe ve sıvı ile enfeksiyona karşı kontrol edecektir. Eğer durumunuz ciddi ise doktorunuz sizi, kulak bozukluklarında uzman bir kişiye yönlendirebilir (kulak burun boğaz uzmanı).

Diğer muhtemel testler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • Timpanogram - kulak kanalındaki basıncın ve kulak zarının hareketinin ölçülmesi
 • Odyogram - İşitmenin ölçülmesi için
 • Burunun ve burun arka kısmının teleskop ile muayene edilmesi

Tedavi

Kulak tıkanıklığı, rahatsızlık ve ağrı ile baş edilmesi için tipik tedavi nazal veya oral dekojestanlar, oral antihistaminler veya nazal steroidlerdir. Bu ilaç tedavileri nazal tıkanıklığın giderilmesi ve Östaki borusunun açılmasının sağlanması için kullanılabilir. Ağrının dindirilmesi gerekiyorsa, asetaminofen veya ibuprofen gibi ilaçlar kullanabilirsiniz.

Bazı vakalarda; eğer Östaki borusu diğer tedaviler ile açılmaz ise, bir miringotomi gerekli olabilir. Doktor, basıncın dengelenmesi ve sıvının boşaltılması için kulak zarında bir kesik açar.

EarPopper, herhangi bir ilaç tedavisi veya miringotomi ameliyatı olmaksızın Östaki Borusunu açar. EarPopper, Östaki Borusunu doğal bir şekilde hava ile açar.

Hava burundan iletilerek, kişi yutkunduğunda Östaki Borusuna doğru yönlendirilir. Tüm tedavi ancak birkaç saniye sürer  ve yalnızca cihaz hava üflediğinde yutkunursanız gerçekleşir.

Bu tedavi, kulak-burun-boğaz uzmanları tarafından Politzer Manevrası olarak bilinir ve daha yaygın şekilde, Transnazal Östaki Borusu Havalandırma olarak adlandırılır. Ünlü Otolojist Adam Politzer tarafından ilk kez 1860'da bulunmuştur. Politzer, Östaki Borusunun uygun miktarda hava basıncı ve hava akışı ile güvenli ve etkin bir şekilde açılabileceğini keşfetmiştir.

EarPopper, ÖDB'den şikayetçi herkes tarafından kullanılabilecek modifiye edilmiş bir Politzer Cihazıdır.